inge.hald
Inge Hald
Teglværksgade 16, 4. th.
8000 Århus C

Ring 4068 1106
eller send mig en mail.

skriveguide

Skriveguide – 8 tips til bedre tekster

En god tekst handler ikke kun om at have et godt budskab og levere de rigtige informationer i den rigtige rækkefølge. Skriver du i et tungt og kedeligt sprog med lange snirklede sætninger, risikerer du at skræmme mange læsere væk.

Uanset hvilken type tekst du skriver, kan disse 8 tips hjælpe dig til at gøre teksten både lettere og mere interessant at læse.

1. Skriv aktivt

Et aktivt sprog gør teksten mere levende, og gør den lettere at læse og forstå. Kig især efter endelserne –ing, -ning og -else – de trækker passiv form efter sig.

Eksempler:

”det var hans oplevelse” – skriv i stedet ”han oplever”

”en forenkling af reglerne” – skriv i stedet ”reglerne er blevet enklere”

”foretage en undersøgelse” – skriv i stedet ”undersøge”

2. Lug ud i tomgangsord og fyldord

Tomgangsord som ”umiddelbart”, ”imidlertid” og ”i og for sig” gør intet godt for din tekst. Det gør fyldord som ”faktisk”, ”vist”, ”altså” og ”vel” heller ikke. Ud med dem. De skæmmer teksten og gør den længere, end den behøver være.

3. Varier dine sætninger

Er alle dine sætninger lige lange, bliver teksten tung og kedelig at læse. Et miks af korte og længere sætninger giver teksten et mere energisk flow. Varier også måden, du bygger dine sætninger op på.

4. Sæt flere punktummer

Forsøger du at få det hele med, risikerer du at ende med en labyrint af vendinger med masser af indskudte sætninger. Løsningen er: Sæt flere punktummer. Sætninger med mere end tre kommaer bør være undtagelser.

5. Stryg flosklerne

Undgå at bruge slidte klicheer som for eksempel ”holde kortene tæt ind til kroppen”, ”ben i næsen” eller ”barsler med”. Hvis et sprogligt billede er misbrugt gennem længere tid, skaber den ingen billeder i hovedet på læseren. Og det er jo det, du gerne vil opnå ved at bruge en metafor, ikke?

Prøv i stedet at skabe et mere originalt sprogligt billede eller at give den gamle kliche et lille twist. Kan du ikke finde på noget, er det bedre at bruge helt almindelige ord end at falde i klichegryden.

6. Gør det abstrakte konkret

Skriv busser, færger, fly eller tog i stedet for at skrive om offentlige transportmidler. Skriv vuggestuer og børnehaver i stedet for dagplejeinstitutioner. Jo mere konkrete ord du bruger, jo mere appellerer din tekst til sanserne og bliver lettere at forstå for læserne.

7. Bryd teksten op i afsnit

Din tekst bliver meget nemmere at læse, hvis den brydes op i afsnit. Helst med luft imellem. De hvide mellemrum får teksten til at se mere indbydende og overskuelig ud, og de giver læseren små pauser undervejs i læsningen. Det er også en god ide at variere afsnittenes længde for at tilføre teksten mere dynamik. Husk dog, at hvert afsnit skal have sin egen indre sammenhæng.

8. Skriv om

Læg teksten til side, så du får den lidt på afstand. Kig den så igennem igen og skær væk og skriv om efter de 7 ovenstående punkter. Ved denne gennemgang finder du sikkert også indholdsmæssige ting, der bør ændres – forkert vinkling eller vægtning, manglende oplysninger, unøjagtigheder osv.

 

Bonustip:

Det er en rigtig god idé at læse teksten højt for dig selv – eller få en anden til det. Notér hvilke sætninger du kløjs i. Dem bør du nok lige kigge på igen.